Start
Bisamrottens Biologi
Forvekslinger
Projekt Bisamrotte
Flåder og Resultater
Bisamobservationer i Danmark
Din Observation
Kontakt
Links
Andre invasive dyr

Banner

Bisamrotte

 

 

Bisamrotten lever og formere sig i Danmark. Læs mere om udbredelsen og bisamrottens biologi her på siden.

Du har også mulighed for at deltage aktivt i registreringen af bisamrottens fortsatte vandring op i gennem Danmark ved at indberette din observation.

Mit bisamrotteprojekt er slut, så jeg håber, at du i stedet vil indberette din observation til Skov- og Naturstyrelsen.

Læs også om andre invasive pattedyr i Danmark.