Start
Bisamrottens Biologi
Forvekslinger
Projekt Bisamrotte
Flåder og Resultater
Bisamobservationer i Danmark
Din Observation
Kontakt
Links
Andre invasive dyr

Banner

Projekt bisamrotte

 

Registrer din observation på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

Observerer du en bisamrotte, må du meget gerne notere dig følgende: Tid, sted, dato, størrelse, køn, død el. levende, bisam-aktiviteter (fx bisambo, ødelagte fiskeredskaber, spor i vegetationen, ekskrementer), adfærd og evt. et billede. Jo flere informationer, der kan oplyses, jo bedre.

Link til Skov- og Naturstyrelsen's indberetningsskema