Start
Bisamrottens Biologi
Forvekslinger
Projekt Bisamrotte
Flåder og Resultater
Bisamobservationer i Danmark
Din Observation
Kontakt
Links
Andre invasive dyr
Banner

Projekt bisamrotte

 

   
Bisamrotte

BISAMOBSERVATIONER I DANMARK

Observationerne nedenfor er hovedsageligt indsendt af private folk i Sønderjylland – tusind tak for det.

Du kan også indsende din observation på Skov- og Naturstyrelsen's indberetningsskema for invasive arter.

Listen herunder er herefter ikke updateret.

 

Obs. nr. År Dato Sted
0 2006
1 1989 Fyldgrav ved Juvre, Rømø
2 2000 10.10.00 Vidåslusen, Højer
3 2000 sensommer Skallingen
4 2000 Gammelå nær Rens
5 2000 Uge bæk, Hajstrup ved Bylderup-Bov
6 2001 Højer sluse
7 2001 30.08.01 Vestre randkanal, Højer
8 2001 22.10.01 Vestre randkanal, Højer
9 2001 Feb Margretekog
10 2001 Feb Tøndermarsken nær saltvandssø
11 2001 Juli Ketting Nor på Als
12 2001 Vidåen v. Tønder 250m nedstrøms Bachmanns Vandmøll
13 2001 27.08.01 Gammelå nær Lydersholm
14 2001 Gammelå nær Rens
15 2002 26.05.02 Gråstensøerne, Gråsten
16 2002 24.06.02 Gråstensøerne, Gråsten
18 2002 17.06.02 Ballum Enge, nær Bredeå ca. 700 m fra Ballum sluse
19 2002 16.04.02 Faskinegård i Vadehavet, Koldby
20 2002 24.04.02 Branddammen, Hjerpsted
21 2002 15.10.02 Vidåslusen, Højer
22 2002 18.04.02 Magretekog
23 2002 24.04.02 Sofiedal, Eggebæk
24 2002 25.04.02 Frøslev mose
25 2002 02.04.02 Frøslevlejren, branddammen
26 2002 06.03.02 Padborg, Haralddalsvej
27 2002 Grænseovergagn ved Padborg
28 2002 02.06.02 Klingbjerg, Als
29 2002 Gammelå nær Rens
30 2002 09.08.02 Grønå ved A11
31 2002 05.11.02 Gammelå ved Lydersholm
32 2003 aug. 2003 Gråsten, Alnor strandpark
33 2003 28.06.03 Kanalen ved Rudbøl Kog (rodzoneanlægget)
34 2003 10.01.03 Magrethekog, Højer
35 2003 21.05.03 Sølstedmose
36 2003 03.04.03 Åbenrå, Borgmesterløkken
37 2003 08.04.03 Bachmans vandmølle, Tønder, nær møllekulen
38 2003 12.06.03 Tønder, sydsiden af Grønå før sammenløbet med Vidå
39 2003 12.08.03 Elhjemvej krydser Grønå
40 2003 Gammelå nær Rens
41 2003 28.04.03 Haraldsvej, Padborg
42 2003 21.05.03 Bevandingsanlæg ved Bremsbøl
43 2004 Grønå ved Jejsing Bjerg
44 2004 juni/juli 2004 Uge bæk, Hajstrup ved Bylderup-Bov
45 2004 12.09.04 Ravsted
46 2004 15.09.04 Ravsted
47 2004 15.04.04 Magisterkogen
48 2004 16.04.04 Sønderborg vest for sundet
49 2004 juli. 2004 Bachmans vandmølle, Tønder
50 2004 01.09.04 Aventoft møllehus, Vidå ved bådklubben
51 2004 maj Jejsing, bakkevej ved Grønå
52 2004 27.09.04 Tønderkog
53 2004 15.04.04 Møllehuset, Magisterkogen
54 2004 16.04.04 Richelsbüller Koog ved Magrethekogen, den anden si
55 2004 20.07.04 Sønderå 200m nedstrøms fra Gerrebækvej, Broderup
56 2004 Forsommeren Grønå og Vindtvedkanal støder sammen
57 2004 14.08.04 Lægan bådklub, Tønder
58 2004 16.08.04 Lægan bådklub, Tønder
59 2004 Okt. Sønderå nedenfor store Jyndevad mølle
60 2004 Okt. Nær Lund, ml. Jejsing og Øster Højst
61 2004 Juli Hørmøls vandløb, Ballum Enge
62 2004 11.04.04 Foldingbrovej, 1 km nord for Rødekro
63 2004 29.03.04 Sejersbæk, Øst for Højer
64 2004 15.10.04 Nyfrederikskog, Højer (siltoftvej)
65 2004 Gammelå nær Rens
66 2004 17.03.04 Kongevejen Tønder
67 2004 07.04.04 Baghave i Tønder, Jernbanegade
68 2004 Marts Sønderå ved Rens
69 2005 15.01.05 Kærvig, Sønderborg
70 2005 29.01.05 Bachmanns vandmølle
71 2005 16.02.05 Skolevej 34-35, Havervad ved Skærbæk
72 2005 17.03.05 Bachmanns vandmølle
73 2005 02.04.05 Sønderå vest for Rens
74 2005 02.04.05 Vestre randkanal/sejrsbækken ved Visby/Trøjborg
75 2005 Kanal 70 i Tøndermarsken
76 2005 Kanal 61 i Tøndermarsken
77 2005 03.03.05 Vidå, ved Tønder roklub
78 2005 05.05.05 Vidå, Jernbanebroen syd for Tønder
79 2005 12.05.05 Vidå, ved Tønder roklub
80 2005 18.05.05 Vidå, ved Tønder roklub
81 2005 26.05.05 Vidåslusen, Højer
82 2005 27.05.05 Uge bæk, Hajstrup ved Bylderup-Bov
83 2005 20.06.05 Kærgård, Højer
84 2005 20.06.05 Adsbøl Å, Gråsten
85 2005 19.07.05 Arnå, Arndrup
86 2005 19.07.05 Alslev skelgrøft, Arndrup
87 2006 01.04.06 Arnå, ved Sølstedvej
88 2006 23.04.06 Vidåslusen
89 2006 10.05.06 Kanalen ml. Ny Frederiks Kog og Gl. Frederiks Kog
90 2006 28.05.06 Grønå - nedstrøms Elhjem bro ved Rørkær
91 2006 05.06.06 "Solvig" Aabenraavej 28, 6270 Tønder
92 2006 29.06.06 Kongeåen v. Ravning, ca 1 km opstrøms fra Villebøl
93 2006 juli/august "Solvig" ved Schackenborg
94 0000
95 2006 12.10.06 Ravsted, ved den lille sø
96 2007 18-03-07 Søst Bygade, Rødekro
97 2007 29-03-07 NV for Stubbæk, Åbenrå
98 2007 09.04.07 Sottrupvej 25, Bylderup-Bov
99 2007 Påsken Rømø, søen ved lyskrydset
100 2007 27-04-07 Uge Bæv, Hajstrup ved Bylderup Bov
101 2007 Kr. Himmelfart Bajstrup Sønderå
102 2002 2007 Tinglev mose ved fugletårnet