Start
Bisamrottens Biologi
Forvekslinger
Projekt Bisamrotte
Flåder og Resultater
Bisamobservationer i Danmark
Din Observation
Kontakt
Links
Andre invasive dyr

 

Banner

Projekt bisamrotte

 

   
PROJEKT BISAMROTTE
Bisam i fælde

Projektet er slut - tak for alle Jeres indberetninger.

Bisamrotten har siden slutningen af 1990’erne været bosiddende i Danmark. Hvor og hvor langt mod nord har dog været uvis indtil starten af mit speciale, hvor observationer hurtig dannede et mønster for udbredelsen (se bisamobservationer).

Mit feltarbejde foregik fra slutningen af februar til midten af april 2005, hvor ca. 50 bisamflåder var udsat i Vidå-systemet, Brede Å-systemet og søerne ved Gråsten Slot for at registrere bisamaktivitet. Se evt. mere om bisamflåderne og resultaterne af feltstudiet her.
I forbindelse med opgaven har jeg ligeledes fortaget en konsekvensanalyse af bisamrottens bosættelse i Danmark. Denne analyse er baseret på de negative og positive aspekter, man har set i bl.a. Tyskland, Holland og Norden.

Udover økonomisk hjælp fra fonde og legater, har jeg modtaget stor hjælp fra befolkningen i Sønderjylland. Mange tak for det.

I SAMARBEJDE MED:
Sønderjyllands amt

Skov og Naturstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen