Start
Bisamrottens Biologi
Forvekslinger
Projekt Bisamrotte
Flåder og Resultater
Bisamobservationer i Danmark
Din Observation
Kontakt
Links
Andre invasive dyr

 

Projekt bisamrotte

 

   
Bisamflåde

BISAMFLÅDERNE I DE SØNDERJYSKE VANDLØB

Fra slutningen af februar til midten af april måned 2005, lå der rundt regnet 50 bisamflåder rundt om i de sønderjyske vandløb. De mange stationer blev brugt til at registrere, om der var bisamrotter i det pågældende område.

Flåden fungerede ved, at der på midten var sat en lille kurv med et tyndt, blødt lag ler. Heri kunne bisamrottens fodaftryk registreres, når den kravlede op på flåden for at markere den med sine ekskrementer.

BAGGRUND FOR OPFINDELSEN AF BISAMFLÅDERNE

Om foråret bliver bisamrotten mere aktiv, end den ellers er og en form for vandring starter med henblik på at finde mage og territorium. I denne periode markerer bisamrotten sin tilstedeværelse ved afføring og duftmarkeringer (moskusduft).
Bisamrotten foretrækker at efterlade sine spor langs vandkanten og gerne højt nok oppe til at sporet bliver liggende længst muligt. Ved at efterlade sine duftspor og ekskrementer her, er der størst chance for at andre bisamrotter skal finde dem.

Ekskrementer og fodaftryk ses specielt under broer og andre steder, hvor der findes sandaflejringer eller afsatser, men også drivgods i form af flamingostykker og brædder er velegnede. Da vandstanden i de sønderjyske åer kan variere en del, valgte jeg at bygge bisamflåderne, der har den fordel, at de følger vandstanden. Bisamflåderne er altså en slags kunstig sandaflejring.

 

DUFTMARKERING AF BISAMFLÅDEN

Rüdiger Everding

Det siges, at duften fra en bisamrotte tiltrækker konkurrerende bisamrotter fra samme område. Derfor markerede jeg alle de udsatte flåder med duften af bisam (moskus) for at være sikker på, at de bisamrotter, der evt. var at finde i området ville undersøge lige netop min ”sandaflejring” og ikke en af de ægte.

Duften af bisamrotte har jeg fået fra Rüdiger Everding (pensioneret bisamjæger fra Tyskland), der selv har brugt metoden i sit arbejde med bisamrotterne i Tyskland. Duften er udvundet vha. alkohol og vand fra analkirtler indsamlet fra døde bisamrotter.

HVOR BLEV FLÅDERNE UDSAT??

De vandløb bisamflåderne blev udsat i, er udvalgt på baggrund af, hvor der allerede var observeret bisamrotter. Derudover er de enkelte vandløb blevet udvalgt med henblik på deres geografiske placering i forhold til bisamobservationerne. Af denne grund var der kun udsat få bisamflåder i og omkring Tønder, hvor der hyppigt observeres bisamrotter. Flåderne omkring Tønder fungerede udelukkende som kontrol.

Spor på flåde

RESULTATER

Resultatet af feltarbejdet var meget interessant.

Det blev som forventet fundet spor efter bisamrotter i store dele af Vidå-systemet. Aktiviteten var størst nærmest Tønder, men der blev fundet spor så nordligt som Rødekro. Der blev ingen aktivitet fundet i Brede Å-systemet, på trods af, at der i dette område før er observeret bisamrotter og tilmed fanget et par stykker i åleruser.
I søerne ved Gråsten slot fandt jeg ligeledes spor efter bisamrotter. Bisamrotterne her blev allerede observeret i 2002, men siden har der ikke været meldinger fra området.
Selv om der ingen spor er fundet efter bisamrotter i Brede Å-systemet er det ikke ensbetydende med, at der ikke er bisamrotter i området. Det kan også tænkes, at bisamrotten findes endnu nordligere i vandløbene omkring Skærbæk og Ribe.